Pavel

Křivka

psychoterapie, osobní růst, řešení vztahových problémů

About

RNDr. Pavel Křivka, CSc. - nejprve vystudoval matematiku (a učil ji 10 let na VŠ) a teprve později studoval psychologii a psychoterapii

 

 

 

Zkušenosti:

 

od r. 1980 vedení kurzů jógy

1987-1993 výcvik ve skupinové psychoterapii (SUR)

1988-1990 vedoucí manželské poradny

od r. 1990 do současnosti vedení psychoterapeutické skupiny

1991 kurs psychosyntézy pod vedením Janette Rainwater

1990-1992 výcvik v ericksonovské hypnoterapii pod vedením Vlad. Dvořáčka

 

Přednášky a semináře na téma optimální (asertivní) komunikace a hranice, svoboda a odpovědnost

 

Párová terapie

 

nácvik optimání komunikace

 
Individuální terapie

Services

Nabízím (a to vše i v angličtině):

 

podporu v krizových situacích a pomoc při nalézání řešení,

nácvik optimální komunikace (i v páru),

řešení vztahových problémů,

asistenci při hledání sebe sama a zlepšení vztahu k sobě samému

přednášky a víkendové kurzy v oblasti optimální komunikace

 

účast v psychoterapeutické skupině

 
Radost ze života
Život v přítomnosti
jednota se sebou i s  okolím
 
volnÉ plynutí
vděčnost
a
pokora
Láska

Konzultace: v centru Náchoda, výjimečně i v  Praze.                                   Mobil: 602 436 856,                                                  Cena za konzultaci (50 min) je 350,-Kč (v Praze 450, v angličtině 500,- Kč,  (resp. 600)

Párová terapie. 550,- Kč (50 min)

.

 

Skupinová práce: 6 víkendů do roka v Praze ve Vršovicích s možností přespání  (doporučuje se), pro další info můžete kontaktovat Danu Vondráčkovou:                                                  mobil 777 596 195, mail: vondrackovad@seznam.cz

 

viz též info na stránkách www.letacek.cz

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158

Tel: 123-456-7890

Fax: 123-456-7890

info@mysite.com

Contact

 • Facebook - White Circle
 • Twitter - White Circle
 • Google+ - White Circle
 

Success! Message received.

Moudří provádějí svou činnost se stejnou  horlivostí, jakou projevují pošetilci ulpívající na výsledcích svých činů, avšak bez závislosti na výsledku. Bhagavadgíta, kap. III, verš 25.

Cíl je iluze poutníka, kráčejícího od hřebenu k hřebenu. Smysl má  pouze cesta. Antoine de Saint Exupéry.

Vesmír nemá žádný cíl, vesmír pouze je. A kdo se pachtí za cílem, bude poražen, neboť jde proti vesmíru. Jsme-li v přítomnosti, pojem cíle ztrácí smysl, neboť cíl existuje pouze v budoucnosti.OSHO.

Pane, zkoumáš mne a znáš... Žalm 139.

Proste o odvahu a sílu změnit to, co změnit můžete, o pokoru a trpěllivost přijmout to, co změnit nemůžete a o moudrost, abyste ty dvě věci od sebe dokázali rozpoznat.

Není důležité, co přichází zvnějšku a co nás potkává, ale důležité je pouze to, co z nás vycházi, jak na to reagujeme. Matouš 10-20

Nestarejte se o zítřek, zítřek má svých starostí dost. Pohleďte na ptactvo nebeské a lilie polní....Matouš 25-27,34 (Lukáš 22-31)

Jediné, co existuje, je přítomnost. Minulost a budoucnost jsou pouze obsahy mysli  (vzpomínky a představy).

Skutečnost je to, co vnímáme.

Tři věci jsou absolutně nevyhnutelné: 1) v každém okamžiku zvolit jednu z možností pro příští okamžik, 2) nést důsledek této volby 3) zemřít. Nic jiného nemusíme - každé jiné "musím" je podmíněno nějakým chci. To je svoboda ("k níž jsme odsouzeni" - J.P.Sartre).

Slova "měl bys" (příp. měl bych) jsou většinou skrytou manipulací. Otevřená komunikace je "chci abys", příp. "chci toto, tedy musím něco.."

Informace a vědomosti člověka nemění, mění prožitek. Změna nastává v okamžiku, kdy se slova stanou pravdou, protože se promění v životní zkušenost.

Slova jsou odraz reality, emoce jsou realita (a hýbou s námi).

Základní zákon života je sinusovka (nádech - výdech, příliv - odliv, den - noc....). Jen mrtvé věci jsou neměnné. Ale každý extrém škodí.

Život je  změna, tedy nejistota. Jedinou jistotou je smrt. Dítě potřebuje jistotu - není v jeho silách vyrovnat se s tím, že cokoliv považujeme za jistotu, je jen iluze. Dospělým se člověk stává, když přestane hledat jistotu a najde silu přijmout fakt, že nic jistého neexistuje.

Dokonalost neexistuje. Dospělost znamená přijmout vlastní nedokonalost a mít ji (sebe) rád.

Stále budeme dělat chyby, jde jen o to neopakovat stejnou chybu - ale budou následovat jiné.

Pravda osvobozuje.

Pojem "vina" nepatří do mezilidských vztahů - to je právnický termín. Naučte se říkat "chyba" nebo "podíl".

Každý dělá to nejlepší, čeho je  v daném okamžiku schopen.

Každý má právo na své pocity - pocity nejsou ani dobré ani špatné.

Jen jednu věc víme s absolutní jistotou: "Já jsem".

Není jedna skutečnost. Je pouze skutečnost z hlediska pozorovatele XY. 

Ke slovu pravda musíme vždy dodat ČÍ pravda.

Neříkejte "tady je zeď" - říkejte "já tu vidím zeď". Neříkejte "ty jsi včera řekl" - říkejte "já si PAMATUJI, že jsem SLYŠEL, že jsi řekl..".

Věda se nezabývá otázkou, zda něco existuje - věda se zabývá tím, co je možné pozorovat, změřit, zvážit, zaznamenat. Otázka, zda vůbec něco existuje, je nevědecká - to je otázka víry.

Já jsem já a ty jsi ty. Já nejsem na tomto světě, abych žil podle tvého očekávání, ty nejsi na tomto světě, abys žil podle mého očekávání. Když se náhodou potkáme, může to být krásné, když ne, nedá se nic dělat. Fritz Perls.

 

OMNIA VINCIT AMOR

 

 • Oblíbení autoři:

 •  

 • Erich Fromm
  Abraham Maslow
  Fritz Perls
  Robert A. Wilson (Quantum Psychology)
  Leonard Mlodinow (Vědomí podvědomí)
  Respektovat a být respektován (Kolektiv autorů)

 • Ramana Mahariši
  Jiddu Krishnamurti
  Chogyam Trungpa
  Jack Kornfield
  Eduard Tomáš
  Karel Spilko

 • Anthony de Mello (Bdělost)
  Alan Watts
  Neal Donald Walsch
  Miguel Ruiz
  Anita Moorjani (Musela jsem zemřít)
  Hermann Hesse (Demian, Siddhártha)